ПАЦУРІЯ НІНО БОНДОВНА

ПАЦУРІЯ НІНО БОНДОВНА

Доктор юридичних наук, професор
Біографія
Публікації

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:


Дисертаційне дослідження на тему «Правове регулювання страхової справи в Україні (організаційно - правовий аспект)» - 2001 рік (кандидатська дисертація)


Дисертаційне дослідження на тему «Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект)» - 2014 рік (докторська дисертація)

ПРАКТИКИ:


господарське право, страхове право, правове регулювання перестрахової діяльності, правове регулювання ринків фінансових послуг, правове регулювання публічних закупівель, правове регулювання консалтингової діяльності, економічне право ЄС, економічний аналіз права

ОСВІТА:


1992-1997 - Київський університет імені Тараса Шевченко, спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист, диплом з відзнакою
1997-2000 - Аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2011-2014 - Докторантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КАР’ЄРА:


Стаж науково-педагогічної роботи в закладах вищої освіти – більше 15 років (в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка).


Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
2001 –2005 – асистент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


2005 – 2015 – доцент кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


З 2015 – до цього часу – професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Брала участь у дослідженнях за напрямами: господарське право, страхове право, правове регулювання перестрахової діяльності, правове регулювання ринків фінансових послуг, правове регулювання публічних закупівель, правове регулювання консалтингової діяльності, економічне право ЄС, економічний аналіз права в рамках бюджетних наукових тем – «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0101 U 003 579); «Формування механізму реалізації і захисту прав та свобод громадян в Україні» та відповідно до теми №97118 «Вдосконалення правового становища суб’єктів господарської діяльності в умовах формування ринкової економіки України» (номер теми 01БФО42-01).


Рівень фахової підготовки підвищувала, проходячи стажування у CLM consulting («EU Law: Current Situation, Problems and Perspectives» з 21-31 березня 2016 р. (Республіка Польща, м. Варшава) та навчання у Вищий школі комунікації (“Organization of European Education, Scientific Projects and Publication Activity” з 27.03-12.04.2018 р., Республіка Польща, м. Познань).


Брала участь у роботі закордонної конференції «Pravna veda a prax: vyzvy modernych europskych integracnych procesov» з 27-28 листопада 2015 року (Словаччина, м. Братислава).


ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:


2018 рік – курс лекцій в межах проекту Національної школи суддів України в рамках Загальноукраїнського семінару для суддів господарських судів на тему: «Новели господарського судочинства України  та їх застосування в судовій практиці» на тему «Окремі проблемні аспекти застосування норм страхового законодавства України у судовій практиці».


2014 рік – курс лекцій / науково-практичні семінари для суддів ВГСУ в межах проекту Національної школи суддів України.


Автор проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про дорожній рух” щодо основних засад державної політики із забезпечення безпеки дорожнього руху.


Автор більше 170 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 4 навчальні посібники, 2 підручники.
Член редакційної колегії наукового фахового видання «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки».


Свідоцтво про право на право зайняття адвокатською діяльність від 24 квітня 1998 року.