Про Координату

Громадська організація «Координата» - платформа законодавчої та стратегічної аналітики, заснована групою українських експертів.

Наші принципи
Організація ґрунтуватиме свою діяльність на принципах політичної нейтральності, наукової сумлінності, доброчесності та відкритості.
Місія організації
Головна місія Координати - сприяти становленню України як правової держави та реальної дії в Україні верховенства права.
Основними інструментами організації є:
01
Розробка законопроектів, моніторинг та експертиза нормативно-правових актів;
02
Розробка концепцій формування, розвитку і функціонування державних органів, регулювання окремих секторів економіки;
03
Участь у публічному і науковому обговоренні законопроектів, здійснених або необхідних законодавчих ініціатив;
04
Написання наукових аналітичних матеріалів з метою лобіювання та / або коментування законодавчих ініціатив та чинного законодавства;
05
Підготовка наукових експертних висновків як для цілей законотворчості, так і в рамках комерційної діяльності господарюючих суб’єктів;
06
Організація і проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів;
07
Сприяння становленню єдиної судової практики шляхом наукового аналізу ухвалених Верховним Судом, вищими спеціалізованими судами, органами суддівського врядування та самоврядування рішень;
08
Співпраця з українськими та іноземними державними та громадськими організаціями, міжнародними донорами, фондами, науковими та освітніми установами.
Команда експертів
До складу організації входять знані вчені в галузі господарського, цивільного, адміністративного, кримінального та інших галузей права, державного управління та міжнародної торгівлі, які володіють глибокими теоретичними знаннями в поєднанні зі значним практичним досвідом, мають визнаний авторитет і репутацію в професійній спільноті.
Передумови створення організації
Станом на сьогодні в Україні немає достатньої кількості незалежних наукових та експертних установ, під егідою яких об‘єднувались би висококваліфіковані професіонали у сфері юриспруденції і, зокрема, законотворчості. Наукові розробки, які пропонуються науково-дослідницькими інститутами, що фінансуються з державного бюджету і, в тому числі, входять до структури Національної академії правових наук, державою практично не затребувані.
З різних причин науковий авторитет деяких з цих інститутів втрачений в очах професійної спільноти. Науковий супровід законопроектної роботи розподілено між різними інститутами і не координується суб‘єктами законодавчої ініціативи.
Координата виступає однією з експертних баз для формування нового соціального договору.
У багатьох випадках розробка законопроектів здійснюється юристами-практиками (а іноді і неюристами) без використання наукової бази і не спирається на останні досягнення наукової думки, шляхом непродуманої імплементації в законодавство України, перш за все, в господарське, фрагментів законодавчих актів інших країн без врахування особливостей національної правової системи. Це не лише негативно впливає на якість самих законопроектів, але і на правозастосовну практику. Низька якість законопроектів, невиправдана кількість поправок до законопроектів, неадекватна кількість змін у вже прийняті закони, практика оцінки ефективності роботи законодавчого органу країни за критерієм кількості прийнятих законів призвела до прогресуючої «інфляції» закону, в умовах якої неконтрольоване збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів посилює стан правової невизначеності. Належна якість закону, стабільність правового регулювання, правова певність є найважливішими складовими верховенства права.
Водночас, низька активність Конституційного Суду України щодо визначення конституційності нормативно-правових актів та тлумачення норм Конституції, розгляду конституційних скарг призводить до недооцінки і законодавцем (народними депутатами, іншими суб’єктами нормотворення), і судами дії верховенства права як головного принципу взаємодії органів публічної влади і людини, в тому числі в сфері економіки, а також і до вузького, формального розуміння та застосування чинного законодавства. Громадська організація «Координата» може стати базою для вирішення викладених проблем і дозволить створювати стратегічні концепції, що визначатимуть функціонування державних органів і здійснення підприємницької діяльності в Україні.