БАКАЛІНСЬКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

БАКАЛІНСЬКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА

Доктор юридичних наук, професор
Біографія
Публікації

Практики: Конкурентне право, Міжнародне торговельно-економічне право

Освіта:  

Київський національний торговельно-економічний університет - спеціаліст-юрист (1998 р.);

Інститут держави і права імені В.М. Корецького - захист кандидатської дисертації «Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління» (2003 р.);

НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака - захист докторської дисертації «Правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: проблеми теорії і практики» (2015 р.).

У 2016 та 2017 році – проходила стажування у Вищому господарському суді України.


Кар’єра:

Доктор юридичних наук, професор кафедри, завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету (з 01.02.2016 р.-2019 р.).
Викладач дисциплін: «Конкурентне право», «Захист від недобросовісної конкуренції», «Право ЄС», «Господарське процесуальне право».


Залучалася в якості експерта до підготовки та наукових обґрунтувань позицій Антимонопольного комітету України та суб’єктів господарювання у справах про захист від недобросовісної конкуренції, готувала наукові висновки на запити ВГС України та ВС України. Член Наукової Ради Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України, Член секції «Право» МОН України, Член Науково-експертної ради Антимонопольного комітету України


Співрозробник концепції реформування конкурентного законодавства у 2000-х р.р. та законодавства в сфері внутрішньої торгівлі у 2007-2009, 2011-2012 роках. Готувала наукові огляди, дослідження стану розвитку законодавства, досліджувала проблеми та тенденції застосування господарського законодавства. Пропозиції щодо вдосконалення господарського законодавства використовувалися при розробці нормативно-правових актів антимонопольними органами України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Верховною Радою України.


З 1998 року досліджує проблеми правового регулювання підприємницької діяльності, зокрема: розвитку конкурентного законодавства і права України та проблеми гармонізації законодавства в сфері захисту економічної конкуренції.


У 2006 році молодший національний експерт програми ТАCIS в Україні «Програма інституційної та правової допомоги розвитку конкуренції в Україні. Антимонопольний комітет України».


У 2006-2008 роках – стипендіат Стипендії КМ України для молодих вчених.


У 2009 році – національний експерт програми The project «Harmonization of Competition and Public Procurement Systems in Ukraine with EU Standards» (Project Component 1: Anti-Trust Policy and Law).


У 2012-2017 р. керівник та старший дослідник НДДКP Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України.


З 2015 р. – Член Науково-експертної ради Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України.


З 2018 р. - Член Науково-експертної ради Антимонопольного комітету України

Громадська діяльність:


Автор 2 одноособових монографій, співавтор 5 колективних монографій (зокрема, 4 мовами країн ЄС) та понад 200 наукових праць з правового регулювання підприємництва, зокрема формування і розвитку конкурентного законодавства і права в Україні та проблем гармонізації конкурентного права України з європейським та міжнародним правом, співавтор 12 підручників та навчальних посібників серед яких: «Адміністративне право. Академічний курс» та «Антимонопольна діяльність», «Конкурентне право», «Господарське право» та ін.).